29 بهمن
همکاران خوب ما در شرکت چارگون، تسلیت !

چهار نفر از جوانان پرامید این کشور، چهار نفر از بچه‌های خوب چارگون، چهار نفر از گل‌های زیبای این کشور پر پر شدند !

photo_2018-02-18_15-38-47.jpg

چهار نفر از بچه‌های زیبای این کشور که با هزار امید به آینده خودشان مشغول کار بودند پر کشیدند و رفتند. چهار خانواده محترم ایشان که هزار امید و آرزو برای عزیزان‌شان داشتند داغ‌دار شدند. بیش از ۶۰ نفر عزیزان ما در این هواپیما پرپر شدند و بیش از ۶۰۰ خانواده ایشان امروز داغ دار عزیزانشان هستند. ​

 

همکاران عزیز ما در شرکت چارگون، تسلیت صمیمانه همه ما در شرکت‌های نرم افزاری و همه ما در صنعت آی تی کشور را پذیرا باشید. برای همه شما عزیزان، و خانواده عزیزان از دست رفته و برای همه خانواده‌ها و آشنایان ۶۳ عزیز پر کشیده آرزوی صبر و بردباری داریم.

 

بهروز مرگ چو تابوت من روان باشد

 

گمان مبر که مرا دردِ این جهان باشد

برای من تو مَگِریْ و مگو: «دریغ! دریغ

 

به دام دیو دراُفتی؛ دریغ آن باشد

جنازهام چو ببینی مگو: «فراق! فراق

 

مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد

مرا به گور سپاری، مگو: «وداع! وداع

 

که گور، پرده جمعیتِ جنان باشد

فرو شدن چو بدیدی، برآمدن بنگر

 

غروب، شمس و قمر را چرا زیان باشد؟

تو را غروب نماید، ولی شروق بُوَد

 

لَحَد چو حبس نماید، خلاص جان باشد

کدام دانه فرورفت در زمین که نرست؟

 

چرا به دانه انسانت این گُمان باشد؟!

کدام دَلْوْ فرورفت و پُر برون نامد؟

 

زِ چاه، یوسفِ جان را چرا فَغان باشد؟

دهان چو بستی از اینسوی، آنطرف بگشا

 

که هایهویِ تو در جوّ لامکان باشد

تو را چنین بنماید که من به خاک شدم

 

به زیرِ پایِ من این هفتآسمان باشد

 

نظرات

مطلب بسیار عالی و کاملا صحی...

ویرایش
مطلب بسیار عالی و کاملا صحیح بود. چند اشتباه نوشتاری در آن بچشم می خورد که اصلاح آنها لازم می باشد.
  زمان  1397/02/01 11:10