25 تير
رهســـا بـــاران

tir97.jpg

رهســـا بـــاران، یک محیط تعاملی برای ارتباطات درون سازمانی است که با امکانات شیرپوینت طراحی شده است و بر اساس ساختار سازمانی شما سفارشی سازی می‌شود. ما همه امکانات شیرپوینت را به خدمت گرفته‌ایم تا یک محیط برای تعاملات سازمانی کارآمد و ارتباط بهتر کارکنان شما در محیط شیرپوینت ایجاد کنیم.
رهســـا بـــاران درگاه اصلی شرکت شما برای ارتباطات بهتر کارمندان و دسترسی به مستندات و اطلاعات پراکنده در سایت واحدها، تیم های کاری و پروژه های شرکت شما می‌باشد. رهسا باران از طریق شبکه داخلی شرکت شما یک اینترانت مناسب برای ارتباط بهتر کارکنان و افزایش بهره وری ایشان ایجاد می کند. همچنین مطابق سیاست شرکت شما امکان دسترسی به رهسا باران از بیرون شرکت و از طریق اینترنت نیز می تواند فراهم شود.
سادگی و کارآمدی بیشتر برای کسب و کار شما هدف طراحی رهسا باران است.
رهسا باران با مطالعه عمیق از پیاده‌سازی‌های جهانی و بررسی نیازمندی  شرکت‌های ایرانی طراحی شده است.

لیست محصولات ارائه‌شده در سامانه رهســـا بـــاران را از طریق این لینک​ مشاهده فرمایید.نظرات

بسیار عالی!!

ویرایش
بسیار عالی!!
  زمان  1398/02/19 19:34

بسیار عالی!!

ویرایش
بسیار عالی!!
  زمان  1398/02/19 19:34